Stowarzyszenie Kibiców Sandecji
Rotacja1
Archiwum aktualnościStatutZarządCzłonkostwoForumMuzeum SandecjiPolityka prywatnościKontakt
Sandecja Nowy Sącz
 

Statut Stowarzyszenia Kibiców Sandecji

- A A A +
Drukuj Drukuj
Email Email
RSSRSS
Skomentuj na forum Na Forum
Skomentuj na Facebook Na Facebook


Rozdział II
ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 7.

Środki działania Stowarzyszenia to:
 1. Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności  sympatyków sportowych.
 2. Doradztwo, pomoc organizacyjno-ekonomiczna oraz szkolenie dla członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
 3. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność  kulturalną, sportową, rekreacyjną i towarzyską.
 4. Rzecznictwo interesów członków Stowarzyszenia przed organami władzy państwowej, samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego.
 5. Wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla członków Stowarzyszenia.
 6. Działalność w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i dorosłych.
 7. Działalność w zakresie organizacji czasu wolnego, sportu, turystyki i rekreacji.
 8. Organizowanie poparcia innych osób i podmiotów dla działalności Stowarzyszenia.
 9. Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach  działania.
 10. Gromadzenie środków finansowych na realizacje celów statutowych  Stowarzyszenia.
 11. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej.
 12. Udzielanie członkom Stowarzyszenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
 13. Rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracę z organizacjami  zagranicznymi.
 14. Organizowanie transportu oraz dystrybucji biletów na imprezy sportowo – rekreacyjne.
 15. Realizacja zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także innych zadań publicznych, wpisujących się w cele statutowe Stowarzyszenia.
 16. Wspieranie działań i przedsięwzięć na rzecz dobra publicznego w zakresie zwalczania dyskryminacji, rozwoju kultury, nauki, edukacji i rozwoju lokalnego.
 17. Prowadzenie działań marketingowo – promocyjnych Stowarzyszenia.
 18. Realizacja projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych, bądź własnych w zakresie obszarów/celów działania.
 19. Organizacja szkoleń, konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, kursów, stażów, praktyk, prelekcji, wystaw, turniejów, festynów oraz innych wydarzeń o charakterze integracyjnym, rozwojowym, informacyjnym, kulturalnym i historycznym.
 20. Współpraca i konsultacje w sprawach dostosowania obiektów sportowych.
§ 8.

 1. Stowarzyszenie może, po spełnieniu wszelkich wymogów określonych prawem, prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą.
 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności w zakresie gier losowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.).

§ 9.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele opierając się na społecznej pracy ogółu członków Stowarzyszenia, Zarządu oraz wolontariuszy.
 2. Bez uszczerbku dla postanowień §9 ust. 1, celem realizacji działań statutowych oraz dla zapewnienia ciągłości oraz prawidłowości działań, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być członek Stowarzyszenia, jak również osoby nienależące do Stowarzyszenia.
 4. Celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych, Stowarzyszenie może zlecać zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie realizację swych celów podmiotom trzecim.
Wróć ...

Copyright © 2007 - 2022 Stowarzyszenie Kibiców Sandecji

designed by: www.chariot.pl, powered by: ChariotCMS 3.3 Advanced
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi
ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.