Stowarzyszenie Kibiców Sandecji
Rotacja1
Archiwum aktualnościStatutZarządCzłonkostwoForumMuzeum SandecjiPolityka prywatnościKontakt
Sandecja Nowy Sącz
 

Statut Stowarzyszenia Kibiców Sandecji

Do pobrania w postaci elektronicznej w wersji PDF

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Kibiców Sandecji Nowy Sącz, zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:

 1. Rozwijanie i propagowanie idei czynnego kibicowania, inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji sympatyków sportowego Klubu Sandecja Nowy Sącz.
 2. Wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do Klubu, jego sympatyków oraz upowszechniania jej w Polsce i za granicą.
 3. Poprawę bezpieczeństwa na zawodach sportowych i przyczynianie się do poprawy atmosfery na trybunach.
 4. Dbanie o dobry wizerunek kibiców i sympatyków drużyny Sandecji Nowy Sącz.
 5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 6. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, konferencji oraz szkoleń.
 7. Wspieranie Klubu Sportowego Sandecja Nowy Sącz.
 8. Działanie na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 9. Aktywizacja obywatelska, społeczna i zawodowa przedstawicieli społeczności lokalnych,w szczególności grup zagrożonych: dyskryminacją, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.
 10. Działania prospołeczne na rzecz organizacji, instytucji, grup niezrzeszonych i osób potrzebujących.
 11. Zwiększanie zainteresowania sportem wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób z niepełnosprawnościami.
 12. Propagowanie zdrowego trybu życia, rozpowszechnianie wiedzy o zdrowym trybie odżywiania, prowadzenie profilaktyki w walce z uzależnieniami.
 13. Upowszechnianie i wspieranie honorowego krwiodawstwa.
 14. Podtrzymywanie i umacnianie tożsamości, kultury i tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 15. Propagowanie kultury, historii, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 16. Propagowanie ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego i ochrony środowiska.
 17. Readaptacja, wspieranie osób z niepełnosprawnościami w aktywności sportowej oraz życiowej.
stowarzyszenie statut
- A A A +
Drukuj Drukuj
Email Email
RSSRSS
Skomentuj na forum Na Forum
Skomentuj na Facebook Na Facebook
§ 2.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z  2020 r. poz. 2261) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie może używać skróconej formy swojej nazwy w postaci: „SKS Nowy Sącz”.
 3. Stowarzyszenie, dla realizacji celów, o których mowa w §1 prowadzi działalność pożytku publicznego. Działalność ta może przyjmować formę nieodpłatną lub odpłatną. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 4. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§ 3.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 4.

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, odznak i wyróżniającego go znaku graficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Wzór pieczęci, odznak oraz znaku graficznego określi Zarząd.
 3. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje członkowskie.
 4. Wzór symboli, o których mowa w §4 ust. 3 określi Zarząd.
 5. Stowarzyszenie może przyznawać odznaki i medale honorowe oraz inne nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Stowarzyszenia.

§ 5.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nowy Sącz.
 2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, jeśli nie zakazuje tego miejscowe prawo.
§ 6.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
Wróć ...

Copyright © 2007 - 2024 Stowarzyszenie Kibiców Sandecji

designed by: www.chariot.pl, powered by: ChariotCMS 3.3 Advanced
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi
ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.